Teksty najnowsze

Prezentujemy listę publikacji dotyczących najnowszych badań archeologicznych na Górze Zyndrama. Część z tekstów udostępniamy online (wystarczy kliknąć w link przy nazwiskach autorów).

*

Jędrysik Joanna, Przybyła Marcin S. 

2018, Bronze Age fortified settlement on Zyndram's Hill at Maszkowice (Polish Carpathians), Gesta XVII/2 (2018), 9-33. 

*

Przybyła Marcin S., Jędrysik Joanna

2018, A classification of bone, antler, teeth and horn objects from the Early Bronze Age fortified settlement in Maszkowice, Sprawozdania Archeologiczne 70, 269-296.

*

Jędrysik Joanna, Przybyła Marcin S.

2018, Prehistoryczna kamienna architektura na Górze Zyndrama w Maszkowicach. Wytwór lokalnej adaptacji czy idée fixe przybyszów z południa Europy?, Archeologia Żywa 3(69), 4-11.

*

Przybyła Marcin S.

2018, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach, Biblioteka Łącka 4, Kraków.

*

Przybyła Marcin S., Jędrysik Joanna

2017, Recycled fortifications: the Late Bronze and Iron Age settlement in Maszkowice (Western Carpathians), (w:) B. Heeb, A. Szentmiklosi, R. Krause, M. Wemhoff (red.), Fortifcations: Rise and Fall of Defended Sites In Late Bronze and Early Iron Age Of South-East Europe. Internat. Conference in Timișoara, Romania from November 11th to 13th, 2015, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 21, Berlin, s. 91–106.

*

Przybyła Marcin S.

2016, Early Bronze Age stone architecture discovered in Polish Carpathians, Archäologisches Korrespondenzblatt 46/3, 291–308.

*

Przybyła Marcin S., Przybyła Marcin M., Skonecza Magdalena, Szczepanik Piotr

2015, Fortyfikacje osiedla z epoki brązu i epoki żelaza w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie) w świetle badań geofizycznych i nowych badań wykopaliskowych, (w:) J. Gancarski (red.) Pradziejowe osady obronne w Karpatach, Krosno, 171–198.

*

Przybyła Marcin S., Skonecza Magdalena

2014, The Bronze Age settlement in Maszkowice (Western Carpathians) – analyses and interpretations, (w:) T. Kienlin i in. (red.) Settlement, Communication and Exchange around the Eastern Carpathians in European Context, Archaeopress Archaeology Series, Oxford 265–285.

*

Skoneczna Magdalena

2014, Wyniki badań wykopaliskowych wschodniej krawędzi stanowiska w Maszkowicach (pow. Nowy Sącz) przeprowadzonych w sezonach 2010 i 2011 – rekonstrukcja procesu formowania się stanowiska archeologicznego, maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.   

*

Vitoš Olga

2013, Chronologia narzędzi kamiennych ze stanowiska Maszkowice 1, gm. Łącko, (w:) M. Nowak, D. Stefański, M. Zając (red.) Retusz – jak i dlaczego? "Wieloperspektywiczność elementu twardzowego", Prace Archeologiczne 66: Studia, 259–280.

*

Skoneczna Magdalena

2012, Dwa metry w głąb przeszłości, Archeologia Żywa 2/2012, 44–46.

*

Przybyła Marcin S., Skoneczna Magdalena, Vitoš Adam

2012, Interregional contacts or local adaptation? Studies on the defensive settlement from the Bronze and Early Iron Age in Maszkowice (Western Carpathians), (w:) M. Jaeger, K.P. Fischl, J. Czebreszuk (red.) Enclosed Space – Open Society. Contact and exchange in the context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe, Studia nad Pradziejami Europy Środkowej – Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, 7, Bonn, 227–275.

*

Vitoš Adam

2011, Osiedle obronne na stanowisku nr 1 w Maszkowicach w świetle badań z 1971 roku, maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

*

Przybyła Marcin S., Skonecza Magdalena

2011, The fortified settlement from the Early and Middle Bronze Age at Maszkowice, Nowy Sącz district (Western Carpathians). Preliminary results of studies conducted in the years 2009–2012, Recherches Archéologiques NS 3, 5–66.